Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Yemektarifciniz
Bu Yazımızı ne kadar beğendiniz?
Toplam Puanı : 5

Kişisel verilerin korunması hususu elektronik çağda yaşayan bizler için önemli bir konu oluşturur. Girdiğimiz web sitelerinde, üye olduğumuz platformlarda kişisel verilerimiz veri tabanlarında depolanır ve saklanır. Bu veriler saklanırken üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekmektedir.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verileri işlenen kullanıcıların hukuki haklarının neler olduğu konusunda aydınlatılması için yayınlanmıştır. Kanun 1.Maddesinde veri sorumlusunun verileri kullanılan kişinin aydınlatılması için bir yükümlülük öngörmüştür. Sitemizi ziyaret ederek burada paylaşılan kişisel verileri koruma konusunda aydınlatılmış ve verilerin kullanılmasını onaylamış olmaktasınız.

 

Kişisel verileriniz bu sitede 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kısaca (KVKK) kapsamında korunarak hukuki güvence altına alınmaktadır.

Sitemizde Hangi Veriler Kullanılmaktadır?

Web sitemize ziyaret gerçekleştirdiğinizde kişisel verilerin hepsini paylaşmış olmazsınız. Siteye giriş için ad, soy ad, yaş gibi bilgiler sorulmamaktadır. Bu gibi bilgiler genelde üyelik platformu bulunan web sitelerinde aranan kişisel verilerdir.

 

Sitemizin mevcut hali ile siteye ulaştığınız bilgisayarların IP adresleri tutulur. IP adresi internete bağlı cihazları tespit eden adrestir. Her cihazın kendine ait bir IP adresi bulunur. Bilgisayarınızın veya diğer cihazlarınızın IP adresi bilgileri arama motoruna yapacağınız sorgulama ile kolayca öğrenebilirsiniz.

 

Ziyaret ettiğiniz web sitemiz cihazınızın IP adresinden verinin yerini tespit edebilir. Evden veya iş yerinden bağlandığınızı tespit edebilir. Bulunduğunuz yerin coğrafi konumunu tespit edebilir. Siteyi birden fazla ziyaret ederseniz sitede neler yaptığınız, nelere en çok baktığınız tıkladığınız gibi veriler oluşturursunuz.

 

Web sitemizde session denilen bölümlerde kullanıcı bilgileri tutulur. Session ‘’ oturum nesnesi ‘’ olarak Türkçe’de karşılık bulur. Sessionlar kullanıcıların sunucularında tutulurlar. Kullanıcılar sayfadan çıktıklarında session otomatik olarak sona erer. Bu sebepler sessionlar süreklilik arz etmezler.

KVKK M 11 Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

  • Kişisel verileri kullanılan kişi bilgilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı vardır. Aydınlatma metninde bilgilerin işlendiğini kabul ederek veri sorumlusu beyan yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.
  • Kişinin verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı vardır.
  • Kişi verilerinin hangi amaçlarla işlendiğini sorgulama hakkına sahiptir. Verilerin toplanma amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını kontrol edebilir.
  • Verileri üçüncü kişilere aktarılmışsa yurt içinde veya yurt dışında bu kişileri bilme hakkı vardır.
  • Kişisel verilerde eksiklik varsa tamamlama, yanlış işlenmişse düzeltme talep etme hakkı vardır.
  • Kişisel verileri ilgili madde uyarınca öngörülen hallerde yok edilmesini veya silinmesini isteme hakkı vardır.
  • İşlenen verilerin internet ortamlarında analiz edilmesi halinde kişi aleyhine bir durum ortaya çıkarsa buna itiraz etme hakkı doğar.
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi halinde bir zarara uğramışsa hukuk veya ceza mahkemelerinde bu zararın giderilmesini yani tazminat talep etme hakkı vardır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Sebeple Tutuyoruz?

Yemektarifciniz.net’ in sunduğu hizmet kalitesini arttırmak ve sizlerin ihtiyacına göre içerikler çıkartmak amacıyla kişisel veriler toplanır. Kişisel bilgiler gerektiğinde kullanıcılar ile iletişime geçmek, yapılacak anket çalışmalarında en doğru verileri ortaya çıkartmak veya istatistiksel çalışmalar yürütmek için kullanılabilir.

Kişisel Verilerinizi Güvende Tutuyoruz

Kişisel verilerinizi toplayıp kullanırken üçüncü kişilerle paylaşmama esasına uygun davranıyoruz. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 5 gereğince kanunda sayılan sınırlı hallerde kişisel verileri kullanan kişilerin rızasına başvurulmaksızın kişisel verileri işlenebilir. Bu hallerin haricinde kişisel verileri kullanılan kişilerin açık rızası olmadan toplanan veriler işlenemez. İşlenirse yasaya aykırı davranılmış olur.

 

Yemektarifciniz.net olarak kişisel verilerinize ulaşırken yasal düzenlemelere aykırı bir çalışma yapmıyoruz. Her zaman öncelikli amacımız sizlere daha iyi bir hizmet sunmak olduğunu tekrar hatırlatıyoruz.